Angielskie skróty szydełkowe

Wiedza myślę, że przydatna, zwłaszcza, że wiele fajnych wzorów jest właśnie po angielsku.

beg (beginning)– początek
bet (between)– pomiędzy
cont (continue) – kontynuuj
tog (together) – razem
RS (right side) – prawa strona
WS ( wrong side) – lewa strona
rep (repeat) – powtórzyć
lp (loop) –  okrążenie
CC (contrasting colours) – kolor kontrastujący
MC (main colour) – kolor główny
m (marker) – zaznaczyć
sk (skip) – przeskoczyć, ominąć
sl (slip) – opuścić
yarn – włóczka
inc (increase) – zwiększyć
dec (decrease) – zmniejszyć

ch (chain) – łańcuszek
crochet – szydełko, robota szydełkowa,
sc (single crochet) – półsłupek
dc (double crochet) – słupek
tr  (triple albo treble  crochet) – podwójny słupek
sl st (slip stitch) – oczko ścisłe
h (hook) – szydełko
p (picot) – pikotek
st (stitch) – ścieg
point lace – koronka szydełkowa
yo (yarn over hook) – nawinąć włóczkę na szydełko

sl st (slip stich)  oczko ścisłe

Print Friendly

Dodaj komentarz