Niemieckie skróty szydełkowe

Wiedza myślę, że przydatna, zwłaszcza, że wiele fajnych wzorów jest właśnie po niemiecku.

Skrót Niemiecki Polski
abk. abketten zakończyć łańcuszek
abm. abmaschen zakończyć
  abnehmen ująć (odjąć)
  Anfang początek
  Anfang der Reihe początek rzędu
Bm. die Büschelmasche
Dreifach – Stb. Drei fachstäbchen słupek potrójny
Dstb. das Doppelstäbchen słupek podwójny
  häkeln szydełkować
  die Häkelnadel szydełko
f.M. feste Masche oczko ścisłe
fortl. fortlaufend
h.Stb. halbes Stäbchen półsłupek
Ktm. (Ktm.) die Kettmasche oczko zamykające
  Krebmasche oczko rakowe
  links na lewo
Lfm. (Lm.) die Luftmasche oczko łańcuszka
M. die Masche oczko
MS. Mustersatz
  nächste następny
  rechts na prawo
Rd. die Runde okrążenie (rząd)
R. die Reihe rząd
Schl. die Schlinge węzełek, pętelka
Stb. das Stäbchen słupek
  überschlagen przeskoczyć
U. der Umschlag zwrot, obrót, owinięcie
  umschlagen narzucić wełnę(nitkę) na szydełko
Vierfach – Stb. Vier fachstäbchen słupek poczwórny
  vorhergehend ostatni
wdh. wiederholen powtórzyć
wdh von*zu* von*zu* wiederholen powtórzyć od*do*
  zum Ring połączyć w koło
  zunehmen dodać
zus. zusammen razem
Print Friendly

Dodaj komentarz