Francuskie skróty szydełkowe

Wiedza myślę, że przydatna, zwłaszcza, że wiele fajnych wzorów jest właśnie po francusku.

 

Skrót    francuski  polski
rab rabattre zakończyć
  diminuer odjąć (ująć)
DB. bride double słupek podwójny
  aiguille de crochet szydełko
m.s. maille serree oczko ścisłe
d.-B. demi -bride półsłupek
m.c maille coulee oczko zamykające
  gauche na lewo
m – mch maille en l’air ou maille chainette oczko łańcuszka
m- ch maille-chainette oczko
  droite na prawo
tr tour okrążenie (rząd)
rg rang rząd
  bride simple słupek
  jete zwrot, obrót owinięcie
augm augmenter dodać
ens ensemble razem
  reprendre a * powtórzyć od
  boucle pętelka
  sauter opuścić, przeskoczyć
pi picot pikotka
  demi double crochet półsłupek z narzuconą nitką
  passez la maille par desssus l’aiguille narzut
Print Friendly

Dodaj komentarz